Anh chàng sửa ống may mắn dùng được chiếc đồng hồ ngưng đọng